Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, dla których praca z dziećmi to także ich pasja. Ciekawy sposób prowadzenia zajęć i atmosfera panująca na nich powoduje, że zarażają dzieci swoją pasją.

Język angielski

Zajęcia prowadzone według autorskiego programu.

Dzieci poznają słownictwo, piosenki i rymowanki.

Język angielski w Przedszkolu Kajtek
Zajęcia dodatkowe - Zumba

Zumba Kids

Zajęcia ruchowe do układów zumby prowadzone przez instruktorkę Zumba Kids.

Rozwijanie sprawności wszystkich partii ciała, taniec i jednocześnie świetna i bezpieczna zabawa.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-ruchowe, nauka piosenek i układów tanecznych do przedszkolnych melodii.

Umuzykalnianie i kształtowanie poczucia rytmu.

Zajęcia dodatkowe - Rytmika
logopedia

Logopedia

Atrakcyjne ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające i korygujące mowę w okresie jej rozwoju.

Każde dziecko wkraczające w progi Kajtka przechodzi przesiewowe badania mowy na podstawie których przygotowywane są zajęcia grupowe lub indywidualne.

Ćwiczenia z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka.

GIMNASTYKA WERONIKA SHERBORNE W KAJTKU
Zajęcia dodatkowe KARATE w Przedszkolu KAJTEK

Karate

Gimnastyka całego ciała, rozwijanie szybkości, gibkości, zręczności i wytrzymałości, korygowanie wad postawy, nauka skupienia i opanowania.

Sensorki

Integracja układu narządów zmysłów, możliwość doświadczania świata oraz poznawania własnego ciała i odczuwania poprzez zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. piasku, kamyków, mąki, ryżu, farb itp.

Zajęcia dodatkowe sensorki w Przedszkolu KAJTEK
Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Kajtek - Balet

Balet

Uwrażliwianie dzieci na muzykę i rytm, wprowadzenie w cudowny świat tańca, poznanie podstaw tańca klasycznego przeplatane zabawami muzycznymi.

Mały Edison

Poznawanie magicznej krainy przedmiotów ścisłych i początek zabawy z fizyką, chemią i biologią, każde zajęcia to inny wykonywany przez dzieci eksperyment.

Zajęcia dodatkowe mały Edison w Przedszkolu KAJTEK
ZAJ DODATKOWE ROBOTYKA

Jupiter

Interaktywny kurs edukacyjny z językiem angielskim, nauka podstaw kodowania i programowania, praca na specjalistycznych zestawach Lego Education.

Warsztaty czytelnicze

Tworzenie gazetki przedszkolnej „Klekot Kajtka”, wymyślanie i zapisywanie w „Bajecznej księdze” opowiadań, prowadzenie kroniki Kajtka.

Zajęcia czytelnicze w Przedszkolu KAJTEK
KULINARIA w Przedszkolu KAJTEK

Kuchcikowo

Wspólne przygotowywanie ciekawych posiłków, które uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę.

Akrobatyka

Zajęcia w pełni rozwijające wszystkie cechy motoryczne dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonale wpływające na koordynację psychoruchową i integrację sensoryczną.

Akrobatyka w Przedszkolu KAJTEK
Dodatkowy angielski

Dodatkowy język angielski

Wychodzenie poza zakres podstawy programowej, poznawanie dodatkowego słownictwa, nauka poprawnej wymowy i zdolności komunikacyjnych w języku angielski.