Specjaliści
Nad prawidłowym rozwojem naszych Przedszkolaków czuwa:

-   Psycholog - prowadzi systematyczne obserwacje i analizuje funkcjonowanie dzicka w grupie. Raz w miesiącu prowadzi dyżur dla Rodziców, w trakcie którego udziela porad i konsultacji. W zależności od potrzeb organizuje dla dzieci zajęcia indywidualne.

Logopeda - diagnozuje każde dziecko w oparciu o przesiewowe badanie mowy.
W trakcie zajęć grupowych dzieci ćwiczą sprawność aparatu artykulacyjnego oraz korygują wady wymowy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia zajęć indywidualnych.

Rehabilitant - wszystkie dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach ruchowych mających na celu korygowanie wad postawy i wpomaganie prawidłowego rozwoju.


Nasze przedszkole zapewnia także kompleksową opiekę specjalistów dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
info@przedszkole-kajtek.pl                                                                   Strona głowna